Tisk z Alpha007.wz.cz

Grafika


>> Grafika

Co je to grafika obecně?

Grafika je jedním z druhů výtvarného umění. Vymezení pojmu je poměrně složité. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických technik a dílo rozmnoží ručním řemeslným postupem na předem stanovený počet exemplářů. Počet exemplářů tvoří náklad, za který umělec odpovídá, a proto jej také podepisuje. Každý z exemplářů je považovanán za originál, nikoliv za kopii.
(zdroj: wikipedia)

Co není grafika?

Do grafiky nepatří plakáty, pohlednice, knižní ilustrace ap. V některých případech je velmi těžké rozpoznat rozdíl mezi původní grafikou a reprodukcí. Ve většině případů pomůže důkladné prozkoumání pomocí lupy, kdy po zvětšení objevíme na reprodukci rastr (=síťovou mřížku). Dalším vodítkem může být porovnání díla s listy v depozitáři galerií.
(zdroj: wikipedia)

Co tvořím?

Zabývám se tvorbou rastrové i vektorové grafiky pro tisk (vizitky, letáky, prosketky apod.), ale i webdesignem. V současné době se ale grafice příliš nevěnuji. Ukázky některých mých prací možná časem doplním.

Sekce je ve výstavbě.